Като учители в езиков център English Plus

имаме късмета да работим с хора - 

всеки със собствен опит, мнения и особености.

Благодарение на това 

всеки курс е нов и различен.

английски из софия
 

It's been a long ride...

 
английски на телефона
 

Английски за целите за чуждестранни студенти по стажантски програми

35381_130141710358179_3788810_n.jpg
  • Обучения за студенти от Испания, Португалия, Франция и Италия, стажуващи тук по няколко европейски програми - интензивни опреснителни курсове по английски за работа.

 

  • Програмата, която изготвяме, е изключително динамична и изцяло ориентирана към конкретни  цели. Те са групирани на база бъдеща професия, а не толкова на ниво на ползване на английски език. Провеждаме входящ тест и анализ на нуждите и търсим пресечните точки, като работим в следните посоки: 

- практически разговорен английски за справяне в чужда страна и междукултурни умения

- базова терминология за съответната професия 

- умения за комуникация в професионална среда:

за техническите професии - работа със схеми, инструкции и обясняване на процеси; за икономическите специалности - комуникация с клиенти и умения за презентация на фирми, продукти и усллуги; за творческите специалности - изразяване на идеи и представяне на проект

- умения за водене на дискусия и участие в срещи отново през английския език

  • Част от програмата е изнесена навън из града, за да приложат наученото в реални ситуации и да се докоснат до българската действителност и ключови места в София.

Част от квалификациите на преподавателите

в езиков център English Plus:

Магистърска степен по английска филология с педагогическа правоспособност, СУ "Св. Климент Охридски" 

Курс за преподаване на английски език на хора с дислексия от университета в Ланкастър

Курс за преподаване на английски език с технологии от Британски Съвет

Международнопризнат сертификат за преподаване на бизнес английски (FCTBE), издаден от Лондонската Трърговско Промишлена Палата (London Chamber of Commerce)

Курс по мениджмънт в образованието от Института за усъвършенстване на учители в Норич

Участия в конференции на Международната асоциация на учителите по английски

Участие в конференцията InnovateELT, Barcelona

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

Участие в двуседмично интензивно обучение Technology Enhanced Learning Course, York Associates, UK

Участие в LE.G.S - The Learning Gamification workshops Thessaloniki 

С радост отговаряме на въпроси :)

Support small business:)

Copyright © 2020 English Plus BG All Rights Reserved

English Plus София

Sofia, Bulgaria

300-150-banner-bu (1).png