Поставяме здрави основи

Внимателно следим развитието на децата и не бързаме напред при напукани основи. При нужда децата получават допълнителни консултации и подкрепа.

Създаваме умения за живота

Учим не само граматически правила и думи. Изследваме, обсъждаме, систематизираме различни сфери на живота под езиковия "претекст" и така развиваме нови ценни умения. 

Учим как да учим

Внимаваме и запомняме още в клас. Създаваме навици и стратегии за учене, които са полезни в дългосрочен план и предотватяват стресовите състояния у децата занапред. 

Свикваме да работим заедно

Работим в малки групи, което позволява максимално внимание от страна на преподавателя и добър контакт между децата. Дори и онлайн продължаваме да работим екипно. 

Ставаме уверени и смели

Даваме сигурност и подкрепа с добронамереност, грижа и внимание. Всеки напредва според собственото си темпо. Не сравняваме децата, а следим всеки да надгражда собствените си умения.

Ползваме смисленo технологии

Стремим се да не изоставаме от децата в тази сфера. Използваме ги обаче само когато ни позволяват да постигнем нещо, което не бихме могли в аналогов формат. 

летен курс по английски за деца с игри и занимателен английски за деца през лятото записване за учебната 2020/2021 

Курсове по английски за деца през учебната 2020/2021

От 1-ви до 7-ми клас

В периода от октомври до май работим с учебни системи, като основна опорна точка за последователно усвояване на лексика, граматика и езикови умения. Доверяваме се на опита на колеги и автори за материали и идеи, които са актуални и отразяват динамиката в преподаването на англиийски за деца и ученици.

 

В същото време днес повече от всякога децата учат в движение през интересите си, покрай технологии, телевизия, филми и музика. Затова са и съботните свободни занимания, с наш по-игрови, проактивен и творчески подход за практика с проекти и групови задачи, без учебник и домашно

 

Работим основно с ученици

от 1-ви до 7-ми клас, защото вярваме, че това е периодът, в който:

DSC06981.jpg
 
С радост отговаряме на въпроси :)

Support small business:)

Copyright © 2020 English Plus BG All Rights Reserved

English Plus София

Sofia, Bulgaria

300-150-banner-bu (1).png